Ander geweld (bedreiging, vandalisme)

Heeft u een klacht over de veiligheid op straat?

Bel de wijk- of buurtagent. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.

De naam van uw wijkagent vindt u op de website van de gemeente.

Is uw kind bedreigd of geslagen?

Ga naar de politie en doe aangifte. U kunt ook contact opnemen met Slachtofferhulp. Of kijk op de website voor advies.

U kunt de politie ook om advies vragen. Wilt u meer doen? Neem contact op met Loes. Kijk voor nuttige informatie ook op de website Meldknop.

Loes Almelo

Telefonisch bereikbaar: maandag 12.00 - 14.00 uur en woensdag 09.00 - 11.00 uur

Slachtofferhulp Almelo

Wierdensestraat
23
7607 GE
Almelo

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Is uw kind getuige geweest van geweld?

Neem voor hulp contact op met maatschappelijk werk of Mindfit.

Wil uw kind zelf met iemand praten? Bel de Kindertelefoon. U kunt ook contact opnemen met uw huisarts.

Of met het wijkteam. Zij kunnen u doorverwijzen naar passende hulp. Gaat het om geweld tussen u en uw partner? Neem contact op met Veilig Thuis.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Mindfit

Haven Noordzijde
45
7607 ES
Almelo

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Kindertelefoon

Bij De Kindertelefoon werken vrijwilligers, die aan kinderen en jongeren de mogelijkheid bieden om in vertrouwen te praten over een probleem. Kinderen krijgen advies, informatie en ondersteuning.

0800 04 32