Gemeentebelasting

Ieder jaar betaalt u gemeentebelasting. U krijgt hiervan een rekening. Dit heet een aanslag. De hoogte van de belasting kan per gemeente verschillen. Er zijn twee soorten gemeentebelasting: algemene belastingen en heffingen. Algemene belastingen zijn bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB) en de parkeerbelasting. Voorbeelden van heffingen zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Hieronder vindt u meer informatie.

Moet u gemeentebelasting betalen en heeft u daar geen geld voor?

U kunt de gemeentebelasting ook in termijnen betalen. Lukt dit niet? Vraag dan een betalingsregeling aan.

Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en geen vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Wilt u kwijtschelding aanvragen? Maak een afspraak op het stadhuis. Die maakt u via de website van de gemeente. U kunt ook kwijtschelding aanvragen bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Op de website van de gemeente leest u hoe u kwijtschelding moet aanvragen.

Gemeente Almelo - kwijtschelding gemeentebelasting

www.gbtwente.nl/contactgegevens

Krijgt u geen kwijtschelding van de gemeentebelastingen?

Vraag dan per brief om uitstel van betaling of vraag om een betalingsregeling.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Almelo

Haven Zuidzijde
30
7607 EW
Almelo