Huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld?

Kijk op de website Veilig Thuis voor informatie en hulp.

Doe aangifte van geweld bij de politie. Misschien komt u in aanmerking voor bijzondere beschermingsmaatregelen. Erover praten kan bij Slachtofferhulp, Veilig Thuis, uw huisarts, het maatschappelijk werk of anoniem via Sensoor.

Op de pagina van Slachtofferwijzer vindt u meer hulporganisaties.

Wilt u met iemand praten over huiselijk geweld?

Bel of chat anoniem met iemand van Sensoor. Of neem contact op met Veilig Thuis.

Wilt u praten met anderen die te maken hebben met huiselijk geweld? Meld u (anoniem) aan op het lotgenotenforum van Slachtofferhulp Nederland. U kunt hier uw verhaal delen met lotgenoten of reageren op verhalen van anderen.

Op de pagina van Slachtofferwijzer vindt u meer hulporganisaties.

U kunt ook contact opnemen met Kadera of met Loes. Wilt u meer weten over huiselijk geweld? En waar u hulp kunt krijgen? Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie.

Kunt u door huiselijk geweld niet meer thuis wonen?

Bel Veilig Thuis of Humanitas Onder Dak. Of neem contact op met het wijkteam. Kijk ook op de website van Kadera. Doe aangifte van huiselijk geweld bij de politie. Lees ook over huiselijk geweld op de website van de gemeente. Heeft u direct hulp nodig? Bel 112.

Toon op kaart (1)
x
Kunt u zich slecht beheersen en slaat of bedreigt u anderen?

Bespreek het met uw huisarts.

Bel voor hulp en advies met Veilig Thuis. Dit kan anoniem.

U kunt ook contact opnemen met Kadera.

Kent u iemand die te maken heeft met geweld?

Denkt u dat iemand in uw omgeving thuis te maken heeft met geweld? Bel Veilig Thuis. Zij geven u advies. Kijk ook op de website Voor een Veilig Thuis.

Denkt u dat het gaat om seksuele mishandeling? Neem dan contact op met het Centrum voor Seksueel Geweld Twente-Achterhoek.