Woonvormen voor ouderen

Is het niet meer mogelijk om zelfstandig te wonen?

Neem contact op met uw huisarts, de wijkverpleegkundige of met maatschappelijk werk. Zij kunnen u doorverwijzen naar passende hulp. Of bel met het wijkteam van de gemeente.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag voor een verzorgingshuis?

Vraag familie, vrienden of kennissen om hulp. Of aan de thuiszorg of zorgverlener die bij u thuis komt. Komt u er niet uit? Vraag het wijkteam van uw gemeente waar u hulp kunt krijgen.